Detail produktu

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 4. ročník. Rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách.

Rozsah: 64 strán formátu A5

Autori: Mgr. Ing. Andrea Tláskalová, Mgr. Martina Hubková, Mgr. Magdaléna Rylková, PaedDr. Svetlana Homoľová

Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 4. ročník.

Súčasťou sú dva testíky, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Ich výsledky si overia v riešeniach na poslednej strane zošita.

Je tiež vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí.

Obsah:

 • 1. OPAKOVANIE UČIVA 3. ROČNÍKA
  • Propedeutika násobenia
  • Násobenie a delenie v obore násobilky
  • Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
  • Zaokrúhľovanie čísel
 • 2. PRIRODZENÉ ČÍSLA V ČÍSELNOM OBORE DO 1 000
  • Postupnosť prirodzených čísel v obore do 1 000
  • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000
  • Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000
  • Počítanie so zátvorkami v obore do 1 000
 • 3. PRIRODZENÉ ČÍSLA V ČÍSELNOM OBORE DO 10 000
  • Postupnosť, porovnávanie, rozklad a zaokrúhľovanie čísel v obore do 10 000
  • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
  • Písomné čítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
  • Počítanie so zátvorkami v obore do 10 000
  • Slovné úlohy
 • TESTÍK č. 1
 • 4. NÁSOBENIE A DELENIE V OBORE NÁSOBILKY
  • Viacnásobné sčítanie a odčítanie, princíp násobenia a delenia
  • Násobky čísel
  • Násobenie a delenie v obore násobilky 1 − 10
  • Násobenie a delenie 10, 100, 1 000
  • Poradie počtových úkonov − počítanie so zátvorkami
  • Jednoduché a zložené slovné úlohy
  • Propedeutika priamej úmernosti
 • 5. RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH ROZVÍJAJÚCICH ŠPECIFICKÉ MATEMATICKÉ MYSLENIE
  • Kombinatorika
  • Aplikačné úlohy s časom
  • Numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 • 6. GEOMETRIA
  • Premena jednotiek dĺžky − mm, cm, dm, m, km
  • Obvod štvorca, trojuholníka a obdĺžnika
 • TESTÍK č. 2
 • RIEŠENIA TESTÍKOV

PRECVIČOVANIE POČÍTANIA PRE 4. ROČNÍK

6,20  s DPH( 5,64  bez DPH )

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky.

5 na sklade

PRECVIČOVANIE POČÍTANIA PRE 4. ROČNÍK

6,20  s DPH( 5,64  bez DPH )

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky.

5 na sklade

Detail produktu

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 4. ročník. Rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách.

Rozsah: 64 strán formátu A5

Autori: Mgr. Ing. Andrea Tláskalová, Mgr. Martina Hubková, Mgr. Magdaléna Rylková, PaedDr. Svetlana Homoľová

Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 4. ročník.

Súčasťou sú dva testíky, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Ich výsledky si overia v riešeniach na poslednej strane zošita.

Je tiež vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí.

Obsah:

 • 1. OPAKOVANIE UČIVA 3. ROČNÍKA
  • Propedeutika násobenia
  • Násobenie a delenie v obore násobilky
  • Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
  • Zaokrúhľovanie čísel
 • 2. PRIRODZENÉ ČÍSLA V ČÍSELNOM OBORE DO 1 000
  • Postupnosť prirodzených čísel v obore do 1 000
  • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000
  • Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000
  • Počítanie so zátvorkami v obore do 1 000
 • 3. PRIRODZENÉ ČÍSLA V ČÍSELNOM OBORE DO 10 000
  • Postupnosť, porovnávanie, rozklad a zaokrúhľovanie čísel v obore do 10 000
  • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
  • Písomné čítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
  • Počítanie so zátvorkami v obore do 10 000
  • Slovné úlohy
 • TESTÍK č. 1
 • 4. NÁSOBENIE A DELENIE V OBORE NÁSOBILKY
  • Viacnásobné sčítanie a odčítanie, princíp násobenia a delenia
  • Násobky čísel
  • Násobenie a delenie v obore násobilky 1 − 10
  • Násobenie a delenie 10, 100, 1 000
  • Poradie počtových úkonov − počítanie so zátvorkami
  • Jednoduché a zložené slovné úlohy
  • Propedeutika priamej úmernosti
 • 5. RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH ROZVÍJAJÚCICH ŠPECIFICKÉ MATEMATICKÉ MYSLENIE
  • Kombinatorika
  • Aplikačné úlohy s časom
  • Numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 • 6. GEOMETRIA
  • Premena jednotiek dĺžky − mm, cm, dm, m, km
  • Obvod štvorca, trojuholníka a obdĺžnika
 • TESTÍK č. 2
 • RIEŠENIA TESTÍKOV

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “PRECVIČOVANIE POČÍTANIA PRE 4. ROČNÍK”