Detail produktu

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu sa zameriava na zopakovanie a precvičenie rôznych gramatických javov, ktoré si žiaci osvojujú v štvrtom ročníku základnej školy – identifikácia a používanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova, uprostred slova, na hranici slov, identifikácia slovných druhov, rozdelenie zámen, skloňovanie čísloviek a časovanie slovies. Tematicky teda vychádza z preberaného učiva zo slovenského jazyka a je pripravený v súlade s iŠVP.  Každá kapitola obsahuje veľké množstvo doplňovačiek do slov, slovných spojení či viet. Pracovný zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním na 1. stupni.

Autori: Mgr. Ivana Bartovičová, PaedDr. Gabriela Janoviaková, Mgr. Monika Malá, Mgr. Lenka Mráziková

Rozsah: 56 strán (formát A5)

Precvičovať si pravopis sa odporúča systematicky a pravidelne, iba tak si žiaci dostatočne osvoja daný jav, upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav. Tento pracovný zošit môžu žiaci využívať aj samostatne doma a správnosť si skontrolujú pomocou riešení, ktoré sa nachádzajú na konci pracovného zošita.

Obsah:

 • Opakovanie tretieho ročníka
 • Tvorenie slov predponami
  • slabičné predpony, neslabičné predpony,
  • rozdeľovanie slov predponami
 • Pravopis vybraných slov
 • Spodobovanie
 • Podstatné mená
  • vlastné mená, gramatické kategórie podstatných mien
 • Prídavné mená
  • gramatické kategórie podstatných mien
 • Zámená
 • Číslovky
 • Slovesá
  • časovanie slovies, gramatické kategórie slovies
 • Neohybné slovné druhy
 • Riešenia

PRECVIČOVANIE PRAVOPISU PRE 4. ROČNÍK

6,20  s DPH( 5,64  bez DPH )

Precvičovať si pravopis sa odporúča systematicky a pravidelne, iba tak si žiaci dostatočne osvoja daný jav, upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav. Tento pracovný zošit môžu žiaci využívať aj samostatne doma a správnosť si skontrolujú pomocou riešení, ktoré sa nachádzajú na konci pracovného zošita.

5 na sklade

PRECVIČOVANIE PRAVOPISU PRE 4. ROČNÍK

6,20  s DPH( 5,64  bez DPH )

Precvičovať si pravopis sa odporúča systematicky a pravidelne, iba tak si žiaci dostatočne osvoja daný jav, upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav. Tento pracovný zošit môžu žiaci využívať aj samostatne doma a správnosť si skontrolujú pomocou riešení, ktoré sa nachádzajú na konci pracovného zošita.

5 na sklade

Detail produktu

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu sa zameriava na zopakovanie a precvičenie rôznych gramatických javov, ktoré si žiaci osvojujú v štvrtom ročníku základnej školy – identifikácia a používanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova, uprostred slova, na hranici slov, identifikácia slovných druhov, rozdelenie zámen, skloňovanie čísloviek a časovanie slovies. Tematicky teda vychádza z preberaného učiva zo slovenského jazyka a je pripravený v súlade s iŠVP.  Každá kapitola obsahuje veľké množstvo doplňovačiek do slov, slovných spojení či viet. Pracovný zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním na 1. stupni.

Autori: Mgr. Ivana Bartovičová, PaedDr. Gabriela Janoviaková, Mgr. Monika Malá, Mgr. Lenka Mráziková

Rozsah: 56 strán (formát A5)

Precvičovať si pravopis sa odporúča systematicky a pravidelne, iba tak si žiaci dostatočne osvoja daný jav, upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav. Tento pracovný zošit môžu žiaci využívať aj samostatne doma a správnosť si skontrolujú pomocou riešení, ktoré sa nachádzajú na konci pracovného zošita.

Obsah:

 • Opakovanie tretieho ročníka
 • Tvorenie slov predponami
  • slabičné predpony, neslabičné predpony,
  • rozdeľovanie slov predponami
 • Pravopis vybraných slov
 • Spodobovanie
 • Podstatné mená
  • vlastné mená, gramatické kategórie podstatných mien
 • Prídavné mená
  • gramatické kategórie podstatných mien
 • Zámená
 • Číslovky
 • Slovesá
  • časovanie slovies, gramatické kategórie slovies
 • Neohybné slovné druhy
 • Riešenia

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “PRECVIČOVANIE PRAVOPISU PRE 4. ROČNÍK”